Racons d’aprenentatge

El treball per racons és una proposta metodològica on els alumnes de 1r a 6è d’Ed. Primària realitzen de forma simultània diferents activitats relacionades amb la intel·ligència lingüística (traç, grafismes i motricitat fina) i lògica-matemàtica (raonament lògic -matemàtic, geometria, numeració).

Aquestes activitats es duen a terme dins l’aula i permeten d’una manera flexible, lúdica i dinàmica, construir el coneixement respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

En els racons, els nens i nenes individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament.

El treball per racons permet:
.- Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.
.- Potenciar l’ús dels diferents llenguatges.
.- Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització del nen.
.- Afavorir ritmes de treball i d’ordre. Potenciar les interrelacions.
.- Permetre un treball actiu, vivencial, sensorial i manipulatiu.