Els ambients

Els ambients d’Educació Infantil

Entenem els ambients com espais preparats i estructurats on:

  • Es pot construir aprenentatge de manera espontània
  • Els alumnes són els protagonistes hi aprenen i participen de manera activa
  • S’afavoreixen les relacions entre iguals permetent un  treball cooperatiu
  • Respecten el ritme individual
  • Faciliten i permeten aprenentatges significatius i funcionals

En els ambients l’alumne es qui decideix on vol anar i les activitats que vol fer ; construeix el seu propi aprenentatge tot investigant, provant, assajant, modificant… apropant-se al mètode científic i exposant el resultat final. Els mestres són els que guien, organitzen, observen i fan de mediadors, permetent així l’aprenentatge a l’infant.

Cada ambient té els seu espai i material i aquest ha de ser divers i cal que es vagi canviant sovint per tal que els petits vagin trobant nous estímuls que els permetin aprendre. Els petits han de saber quin material poden utilitzar i en acabar cal que l’ambient quedi recollit.

Aquest curs 2016-2017 els ambients que es realitzen són:

-          Ambient artístic
-          Ambient Descartes
-          Ambient miniatures
-          Ambient del sorral
-          Ambient de jugar a fer-se gran
-          Ambient atrezzo
-          Ambient del mercat