Fundació Tr@ms

Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre que proposa un projecte col·laboratiu que agrupa 26 escoles, des d’Educació Infantil fins a Batxillerat i Cicles formatius, sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari de centre per tal d’afavorir un millor aprenentatge.

S’han aconseguit nivells d’excel·lència en la implementació de procediments innovadors a les aules gràcies a la suma d’esforços entre escoles.

La Fundació col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per tal d’aconseguir l’extensió global de la innovació.

Actualment la comunitat educativa de la Fundació Tr@ms agrupa més de 1.000 docents i 14.000 alumnes d’escoles d’arreu de Catalunya.

Des del curs 2017-2018, Nou Patufet som un dels centres educactius que formem part de la Fundació Tr@ms (enllaç a la notícia)

Què significa ser una escola de Tr@ms?

Participar en projectes intercentres. El nostre alumnat participa conjuntament amb altres escoles en projectes innovadors a diferents àmbits i nivells. Alguns exemples: Mostra de recerca de batxillerat, Videotr@ms Educació Secundària, Robòtica: Smart City col·laborativa, iMm’endevines Educació Infantil, Contesnet Educació Primària.

Formar part de departaments col·laboratius on es creen xarxes dinàmiques entre el professorat de les escoles associades a la Fundació Tr@ms per promoure l’intercanvi, la renovació pedagògica i l’ús de les tecnologies

Share to learn (compartir per aprendre). Compartir experiències didàctiques i enfortir la xarxa entre les escoles Tr@ms per tal d’afavorir els aprenentatges de l’alumnat.

Formació i assesorament. Bidireccional

Internacionalització. Des de la Fundació Tr@ms s’aposta per obrir les portes a l’exterior per tal de fer conèixer les activitats de la xarxa d’escoles enforta i, al mateix temps, fer arribar tot el coneixement iniciatives, projectes i exemples d’innovació d’arreu del món.