Cooperativa d’alumnes

Què és una cooperativa d’alumnes?

“És una societat formada i gestionada pels propis alumnes que amb la col·laboració del professorat que desenvolupa activitats productives i econòmiques amb la finalitat de posar a la venda productes o realitzar activitats o serveis”

La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la simulació de la creació d’una empresa cooperativa , on la participació i implicació dels alumnes es la clau, ja que les decisions son preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

Les Cooperatives al ser organitzacions arrelades al territori, vetllen per la millora del mateix i de les persones que en ells hi viuen, amb la qual cosa una part dels beneficis que generen han d’anar destinats a solidaritat o bé a millores en l’entorn on s’ubica l’escola o en el sí de la pròpia escola.

Els objectius que persegueix la creació d’una cooperativa d’alumnes són

  • Oferir una experiència de participació vivencial en un projecte comú de base col·laborativa
  • Posar a l’abast dels participants activitats i processos en els que assajar de forma activa els valors del cooperativisme: democràcia, participació, ajuda mútua, solidaritat
  •  Afavorir la implicació amb el territori i amb altres experiències similars.

(Font; Cooperatives d’alumnes)

 

Cooperativa d’alumnes de Nou Patufet

El curs 2016-2017 es va constituir la primera cooperativa d’alumnes del Nou Patufet i els membres del consell rector amb l’alumnat de 1r d’ESO.
El curs 2017-2018, l’alumnat de 2n d’ESO va rebre assesorament.
El curs 2018-2019, està previst que es rebi assesorament i s’acabi de concretar la finalitat de la cooperativa.

El fet cooperatiu marca l’activitat de l’escola i els valors que l’acompanyen s’incorporen de manera natural al dia a dia de l’escola.
A la classe de 5è, el curs 2018-2019, estem començant a crear una cooperativa d’alumnes.
Aquesta és una societat formada i gestionada pels propis alumnes amb la col·laboració dels mestres.
La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la simulació de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i implicació dels alumnes és la clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.
El 29 de març de 2019, s’ha fet la primera assemblea general on s’ha escollit el nom “Patu Cooperativa” i la inversió econòmica que farà cadascú per tal d’engegar-la.
Ben segurs que serà una gran experiència per a tots.