Blogs

Blogs

Una mirada dins l’aula
En aquesta pàgina, a través dels blogs, podeu seguir el dia a dia i les activitats de cada classe.

Blog de P3
Blog de P4
Blog de P5

Blog de P3 i P4 (curs 2015-2016)

Blog de 1r (2017-2018)
Blog de 2n (2017-2018)
Blog de 3r (2017-2018)
Blog de 4t (2017-2018)
Blog de  (2017-2018)
Blog de  (2017-2018)

Blog de 1r d’ESO
Blog de 2n d’ESO. Treball de Síntesi 2n d’ESO.
Blog de 3r d’ESO. Treball de Síntesi 3r d’ESO.
Blog de 4t d’ESO