Blogs

Blogs

Una mirada dins l’aula
En aquesta pàgina, a través dels blogs, podeu seguir el dia a dia i les activitats de cada classe.

Blog de P3
Blog de P4
Blog de P5

Blog de P3 i P4 (curs 2015-2016)

Blog de 1r
Blog de 2n
Blog de 3r
Blog de 4t
Blog de 
Blog de 

Blog de 1r d’ESO
Blog de 2n d’ESO. Treball de Síntesi 2n d’ESO.
Blog de 3r d’ESO. Treball de Síntesi 3r d’ESO.
Blog de 4t d’ESO