Preinscripció i matrícula 21-22

La preinscripció escolar per a l’educació infantil, primària i 1r ESO és del 15 al 24 de març per a Infantil i primària i del 17 al 24 de març per a ESO. Com a novetat, a partir d’aquest any les famílies heu de fer el procés de preinscripció de manera telemàtica al web preinscripcio.gencat.cat

Com es pot fer la preinscripció 21-22 telemàticament?

1. Utilitzant el formulari en línia de la pàgina web preinscripcio.gencat.cat
2. Preparant la documentació acreditativa – per a Infantil – per a Primària – per a ESO
3. Un cop s’hagi fet la preinscripció, podreu fer el seguiment de la vostra sol·licitud.

Recordeu que el nostre codi de centre és el 0810006

Com es pot fer la preinscripció 21-22 presencialment?

Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris, podeu desplaçar-vos a qualsevol de les oficines habilitades per donar suport en el procés de preinscripció telemàtic:
Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra)
Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
Sants-Montjuïc (carrer de Muntadas, 5)
Recordeu que caldrà demanar cita prèvia pel canal corresponent.

Documentació sol·licitada per formalitzar la preinscripció 21-22:

La documentació obligatòria que heu de presentar per a la preinscripció és la següent:

- Si feu la preinscripció amb el formulari amb autenticació electrònica, no caldrà que adjunteu el vostre document d’identitat, excepte en el cas de Passaport o document d’identitat d’un país de la UE, on caldrà adjuntar la documentació.

- Si no disposeu d’un sistema d’autentificació electrònica i feu servir el formulari en suport telemàtic, caldrà que acrediteu la identitat adjuntant el DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea prèviament escanejat o fotografiat.

- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació o la Resolució d’acolliment del Departament en cas que l’alumne estigui en règim d’acollida. En el cas de les sol·licituds de preinscripció de 1r ESO, les dades es recuperaran a través del número de Registre d’Alumnes de Catalunya, que es pot consultar a la pàgina web preinscripcio.gencat.cat. Addicionalment, caldrà presentar la documentació necessària per acreditar la puntuació del barem que al·leguem (general i, si s’escau, específica).

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat 21-22

Ho teniu detallat en aquest enllaç Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació  que els acredita.

Cal tenir en compte:

  • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
  • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol·licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
  • Cal fer constar l’identificador de l’alumne del Registre d’alumnes  (RALC) a partir de P4
  • Presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció en el termini establert. També es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
  • És molt important indicar a la sol·licitud el màxim de centres desitjables, per tal d’augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits.

 Oferta de places

Mapa escolar de la preinscripció curs 2021-2022

Calendari 

Preinscripció 21-22

  • Oferta inicial de places escolars: 11 de març de 2021
  • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 15 al 24 de març de 2021
  • Presentació de documentació: 25 i 26 de març de 2021

Important: el calendari és provisional. Cal tenir en compte que, fins que no es publiqui al DOGC la resolució de la preinscripció, hi podria haver modificacions en algunes dates.

 Matrícula 21-22

Alumnes preinscrits amb plaça assignada
- segon cicle d’educació infantil, educació primària i 1r d’ESO: del 14 al 18 de juny de 2021
- de 2n a 4t ESO: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021

Documentació addicional per a Nou Patufet
A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, una vegada feta la matrícula, caldrà presentar a Nou Patufet:
- Dues fotografies tamany carnet
- El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si l’infant o jove no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
- Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
- Fotocòpia del llibre de família
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor)
- Fotocopia del Passaport (alumnes de nacionalitat estrangera)
- Fotocopia del DNI (majors de 12 anys i targeta de residència per estrangers)
- Fotocopia de la TIS (targeta d’identificació sanitària)
- Full de dades (amb adreça de domiciliació de rebuts)
- Full de sol·licitud d’inscripció, caràcter propi de l’escola, activitats…
- Declaració responsable famílies infantil o primària o ESO 

Servei d’assistència al Nou Patufet

Podeu contactar amb Nou Patufet a:
Telèfon: 930 153 169
Correu-e: secretaria@noupatufet.coop

Servei d’assistència al Consorci d’Educació

Resposta a preguntes freqüents

Portal gencat.cat

En aquesta pàgina web trobeu tota la informació i procés de preinscripció i matrícula Ed. Infantil (P3, P4, P5) Ed. Primària (de 1r a 6è) Ed. Secundària obligatòria (ESO)