Preinscripció i matrícula 21-22

La preinscripció escolar per a l’educació infantil, primària i ESO serà del 15 al 24 de març per a Infantil i primària i del 17 al 24 de març per a ESO.
Com a novetat, a partir d’aquest any les famílies haureu de fer el procés de preinscripció de manera telemàtica al web preinscripcio.gencat.cat

Com es pot fer la preinscripció 21-22 telemàticament?

1. Utilitzant el formulari en línia de la pàgina web preinscripcio.gencat.cat
2. Preparant la documentació acreditativa
- per a Infantil
- per a Primària
- per a ESO
3. Un cop s’hagi fet la preinscripció, podreu fer el seguiment de la vostra sol·licitud.

Com es pot fer la preinscripció 21-22 presencialment?

Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris, podeu desplaçar-vos a qualsevol de les oficines habilitades per donar suport en el procés de preinscripció telemàtic:

Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra)
Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
Sants-Montjuïc (carrer de Muntadas, 5)

Recordeu que caldrà demanar cita prèvia pel canal corresponent.

Documentació sol·licitada per formalitzar la preinscripció 21-22:

La documentació obligatòria que heu de presentar per a la preinscripció és la següent:

- Si feu la preinscripció amb el formulari amb autenticació electrònica, no caldrà que adjunteu el vostre document d’identitat, excepte en el cas de Passaport o document d’identitat d’un país de la UE, on caldrà adjuntar la documentació.

- Si no disposeu d’un sistema d’autentificació electrònica i feu servir el formulari en suport telemàtic, caldrà que acrediteu la identitat adjuntant el DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea prèviament escanejat o fotografiat.

- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació o la Resolució d’acolliment del Departament en cas que l’alumne estigui en règim d’acollida.
En el cas de les sol·licituds de preinscripció de 1r ESO, les dades es recuperaran a través del número de Registre d’Alumnes de Catalunya, que es pot consultar a la pàgina web preinscripcio.gencat.cat.

Addicionalment, caldrà presentar la documentació necessària per acreditar la puntuació del barem que al·leguem (general i, si s’escau, específica).

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat 21-22

Ho teniu detallat en aquest enllaç
Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació  que els acredita.

Cal tenir en compte:

 • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
 • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol·licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
 • Cal fer constar l’identificador de l’alumne del Registre d’alumnes  (RALC) a partir de P4
 • Presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció en el termini establert. També es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
 • És molt important indicar a la sol·licitud el màxim de centres desitjables, per tal d’augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits.

 Oferta de places

Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021 (pendent de publicació el mapa 21-22)

Calendari 

Preinscripció 21-22

 • Oferta inicial de places escolars: 11 de març de 2021
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 15 al 24 de març de 2021
 • Presentació de documentació: 25 i 26 de març de 2021
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d’abril de 2021
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril de 2021
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril de 2021
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2021
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 28 de maig de 2021
 • Oferta definitiva de places: 4 de juny de 2021
 • LLista places assignades: 7 de juny de 2021
 • Llista d’espera: 7 de juny de 2021

Important: el calendari és provisional. Cal tenir en compte que, fins que no es publiqui al DOGC la resolució de la preinscripció, hi podria haver modificacions en algunes dates.

 Matrícula 21-22

Alumnes preinscrits amb plaça assignada
- segon cicle d’educació infantil: del 21 al 28 de juny 2021
- educació primària i 1r d’ESO: del 14 al 18 de juny de 2021.
- de 2n a 4t ESO: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021

Documentació addicional per a Nou Patufet
A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, una vegada feta la matrícula, caldrà presentar a Nou Patufet:
- Dues fotografies tamany carnet
- El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
Si l’infant o jove no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
- Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
- Fotocòpia del llibre de família
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor)
- Fotocopia del Passaport (alumnes de nacionalitat estrangera)
- Fotocopia del DNI (majors de 12 anys i targeta de residència per estrangers)
- Fotocopia de la TIS (targeta d’identificació sanitària)
- Full de dades (amb adreça de domiciliació de rebuts)
- Full de sol·licitud d’inscripció, caràcter propi de l’escola, activitats…
- Declaració responsable famílies infantil o primària o ESO 
- Protecció de dades en matrícules escolars
- Carta de compromís educatiu

Servei d’assistència al Nou Patufet

Podeu contactar amb Nou Patufet a:
Telèfon: 930 153 169
Correu-e: secretaria@noupatufet.coop

Servei d’assistència al Consorci d’Educació

Resposta a preguntes freqüents

Portal gencat.cat

En aquesta pàgina web trobeu tota la informació i procés de preinscripció i matrícula
Ed. Infantil (P3, P4, P5)
Ed. Primària (de 1r a 6è)
Ed. Secundària obligatòria (ESO)