ESO

Els projectes
Igual que es fa a primària, treballar per projectes s’ha convertit en un enllaç entre els alumnes, els mestres, les famílies i l’escola i el món que volem entendre. Com també un enllaç entre els sabers i els sentit personal que li dóna cadascú. Els projectes parteixen dels interessos i inquietuds dels alumnes i permeten treballar les competències de manera globalitzadora. Els alumnes són els centre dels aprenentatges i els protagonistes durant tot el procés.
Es treballa per projectes trimestrals a 1r , 2n , 3r i 4t d’ESO.
Segueix aquest enllaç per saber més sobre L’aprenentatge basat en projectes (ABP)

Els tallers (1r i 2n d’ESO)
Els tallers estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències.
Representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’aprenentatge on els alumnes participen d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposarà i compartirà.
Els diferents tallers proposats són: taller de robòtica, taller d’experimentació, taller de comunicació i taller artístic d’orquestra de percussió.
Segueix aquest enllaç per saber més sobre Els tallers

Activitats complementàries
L’increment de les hores reglades de treball escolar ens permet continuar fent de forma integrada, dins o fora de l’horari esmentat, les activitats educatives complementàries i sortides culturals i d’esbarjo com és habitual a l’escola. Tanmateix l’educació física continua comptant amb el complement de natació. Com sempre aquestes activitats s’organitzen amb el suport de les famílies i programades per l’escola segons la normativa vigent.
- 1r d’ESO: Tallers (Artístic – Experimentació – Comunicació, en anglès) i complement d’Educació Física-Natació.
- 2n d’ESO:  Tècniques d’estudi i complement d’Educació Física-Natació.
- 3r d’ESO: Taller de Reforç de Llengua Catalana i  Taller de Laboratori. A més a més, una hora de complement d’Educació Física-Natació.
- 4t d’ESO: Taller de llengua Anglesa – Llengua Catalana i  increment d’acció tutorial i educació emocional. A més a més, una hora de complement d’Educació Física-Natació.
A més a més, increment de la jornada lectiva per tal de poder fer sortides culturals i activitats lúdiques pedagògiques.

El Mindfulness
Conscients del moment de canvis constants l’any 2018 vam apostar per incorporar la pràctica del Mindfulness des de P3 a 4t d’ESO. El Mindfulness afavoreix la millora de la concentració, la calma de la ment i centrar el focus del que s’està fent.
Per cada grup-classe es té present les característiques i necessitats pròpies de l’edat i cada dia després del pati del matí i a la tarda, abans de començar les classes, es realitza una pràctica.
Segueix aquest enllaç per saber més sobre el Mindfulness a Nou Patufet

Cooperativa d’alumnes
El fet cooperatiu marca l’activitat de l’escola i els valors que l’acompanyen s’incorporen de manera natural al dia a dia de l’escola.
La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la simulació de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i implicació dels alumnes és la clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.
Segueix aquest enllaç per saber més sobre la Cooperativa d’alumnes de NouPatufet

Amor, estima i passió pel territori amb el CEC
Aquest projecte s’ha nodrit fonamentalment a les interseccions entre el Nou Patufet i el CEC (Centre Excursionista de Catalunya). Iniciat el curs 18-19, ha confirmat que l’aprenentatge no ha de circumscriure’s a l’edifici-escola sinó que pot donar-se en contextos i entorns diversos.
Es tracta d’activitats de descoberta del territori que no són només de lleure sinó que permeten connectar els infants i joves amb el seu entorn proper però molt llunyà per alguns, mitjançant eines pròpies de l’educació que responen als seus interessos i a les seves motivacions.
Amplai informació sobre aquest programa seguin aquest enllaç.

Altres projectes i activitats
- Escola de Rock
- Escoles més sostenibles
- Fem salut
- Teatre 4t d’ESO
- Treball de síntesi
- Certamen de lectura en veu alta
- Projecte Padrins de lectura
- Excursions cap de setmana
- Objectiu París (4t ESO)
- Xerrades
ILEC (Pla d’impuls a la lectura)
Univers d’històries 
Segueix aquest enllaç per tenir el detall d’aquestes activitats

FAQS
- Quin és l’horari d’ESO?
L’horari és de 8.15 a 13.15 h i de 15.10 a 17.10 h, de dilluns a divendres

- Cal portar ordinador portàtil?
A secundària treballem amb un model BYOD (bring your own device) i demanem al nostre alumnat que porti un dispositiu digital per al treball. Poden portar qualsevol ordinador portàtil que funcioni i que en puguin fer ús en exclusivitat. (podeu trobar més informació sobre les característiques dels dispositius en el següent enllaç https://noupatufet.semic.es/). Oferim a tot l’alumnat una llicència de GSuite for Education del domini del centre.
Com a escola associada a la Fundació Tr@ms, hem establert un acord amb l’empresa SEMIC, especialistes en tecnologies per a centres d’ensenyament, perquè, aquells que vulgueu, pugueu adquirir un ordinador portàtil a través de l’escola i obtenir així un millor preu.

- Com gestioneu l’ús del mòbil?
En aquest decàleg podeu veure quan està permès i quan no ho està.

- Com podem veure què es fa a l’aula?
Podeu visitar el blog de cada generació on podeu seguir el dia a dia i les activitats de cada classe.

- I després de l’ESO?
Acompanyem l’alumnat en la presa de decisions que afecten el seu futur i el model de ciutadans i ciutadanes que volen ser. En aquest punt, la tasca dels tutors i tutores de 4t d’ESO i de l’equip d’orientació psicopedagògica és de gran importància.