Secundària

taller-comunicacio (1) Ens proposem incentivar la participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, la comunicació i el respecte. Per a tal cosa, elaborem una personalització de l’aprenentatge, perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

Durant aquesta etapa, pretenem assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat, així com el desenvolupament, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials.
Els projectes

Igual que es fa a primària, treballar per projectes s’ha convertit en un enllaç entre alumnat, professorat, famílies i l’escola i el món que volem entendre. Com també un enllaç entre els sabers i els sentit personal que li dóna cadascú. Els projectes parteixen dels interessos i inquietuds de l’alumnat i permeten treballar les competències de manera globalitzadora. L’alumnat és el centre dels aprenentatges i el protagonista durant tot el procés. Es treballa per projectes a tots els cursos d’ESO. Segueix aquest enllaç per saber més sobre L’aprenentatge basat en projectes (ABP)

Els tallers (1r i 2n d’ESO) Els tallers estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències. Representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que alumnes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’aprenentatge onl’alumnat participa d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposa i es comparteix. Els diferents tallers proposats són: taller de robòtica, taller d’experimentació, taller de comunicació i taller artístic d’orquestra de percussió. Segueix aquest enllaç per saber més sobre Els tallers

Activitats complementàries L’increment de les hores reglades de treball escolar ens permet continuar fent de forma integrada, dins o fora de l’horari esmentat, les activitats educatives complementàries i sortides culturals i d’esbarjo com és habitual a l’escola. A més a més, l’esport continua comptant amb el complement de natació. Com sempre aquestes activitats s’organitzen amb el suport de les famílies i programades per l’escola segons la normativa vigent.

- 1r d’ESO: Tallers (Artístic – Experimentació – Comunicació, en anglès) i complement d’Educació Física-Natació.

- 2n d’ESO:  Tècniques d’estudi i complement d’Educació Física-Natació.

- 3r d’ESO: Taller de Reforç de Llengua Catalana i  Taller de Laboratori. A més a més, una hora de complement d’Educació Física-Natació.

- 4t d’ESO: Taller de llengua Anglesa – Llengua Catalana i  increment d’acció tutorial i educació emocional.

A més a més, una hora de complement d’Educació Física-Natació.

A més a més, increment de la jornada lectiva per tal de poder fer sortides culturals i activitats lúdiques pedagògiques.

El Mindfulness Conscients del moment de canvis constants l’any 2018 vam apostar per incorporar la pràctica del Mindfulness des de P3 a 4t d’ESO. El Mindfulness afavoreix la millora de la concentració, la calma de la ment i centrar el focus del que s’està fent. Per cada grup-classe es té present les característiques i necessitats pròpies de l’edat i cada dia després del pati del matí i a la tarda, abans de començar les classes, es realitza una pràctica. Segueix aquest enllaç per saber més sobre el Mindfulness a Nou Patufet

Cooperativa d’alumnes El fet cooperatiu marca l’activitat de l’escola i els valors que l’acompanyen s’incorporen de manera natural al dia a dia de l’escola. La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la simulació de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i implicació dels alumnes és la clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat. Segueix aquest enllaç per saber més sobre les Cooperatives d’alumnes de NouPatufet

Amor, estima i passió pel territori amb el CEC Aquest projecte s’ha nodrit fonamentalment a les interseccions entre el Nou Patufet i el CEC (Centre Excursionista de Catalunya). Iniciat el curs 18-19, ha confirmat que l’aprenentatge no ha de circumscriure’s a l’edifici-escola sinó que pot donar-se en contextos i entorns diversos. Es tracta d’activitats de descoberta del territori que no són només de lleure sinó que permeten connectar els infants i joves amb el seu entorn proper però molt llunyà per alguns, mitjançant eines pròpies de l’educació que responen als seus interessos i a les seves motivacions. Amplai informació sobre aquest programa seguint aquest enllaç.

Altres projectes i activitats
- Escola de Rock
- Barcelona, Escoles més sostenibles
- Fem salut
- Teatre 4t d’ESO
- Treball de síntesi
- Certamen de lectura en veu alta
- Projecte Padrins de lectura
- Excursions cap de setmana
- Objectiu París (4t ESO)
- Xerrades
Pla d’impuls a la lectura
Univers d’històries 
Segueix aquest enllaç per tenir el detall d’aquestes activitats

 

FAQS

- Quin és l’horari d’ESO?
L’horari del curs 22-23 és de 8.00 a 13.00 h i de 15.05 a 17.05 h de dilluns a dijous. Divendres de 8.00 a 13.30 h

- Cal portar ordinador portàtil?
A secundària treballem amb un model BYOD (bring your own device) i demanem al nostre alumnat que porti un dispositiu digital per al treball. Des de l’escola oferim un compte GSuite for education. Aquells que vulgueu, podeu adquirir un ordinador portàtil a través de l’escola i obtenir així un millor preu. En aquest enllaç disposeu d’informació per poder fer la compra o portar qualsevol ordinador portàtil, que funcioni, amb les mateixes característiques i que en puguin fer ús en exclusivitat.

- Com gestioneu l’ús del mòbil?
En aquest decàleg podeu veure quines són les normes d’ús del mòbil, que la comissió, formada per docents i alumnes, va establir de forma consensuada.

- Feu servir llibres de text?
Ni a primària ni a l’ESO no utilitzem llibres de tex,t i les famílies tampoc heu de fer cap despesa de material durant el curs perquè ja queda cobert amb la quota de material i assegurances única del mes de juliol

- Com podem veure què es fa a l’aula?
Podeu visitar el blog de cada generació on podeu seguir el dia a dia i les activitats de cada classe.
També ho podeu seguir a través de les xarxes socials: TwitterInstagramFacebookYouTube Flickr.

- I després de l’ESO?
Acompanyem l’alumnat en la presa de decisions que afecten el seu futur i el model de ciutadans i ciutadanes que volen ser. En aquest punt, la tasca de tutoria de 4t d’ESO i de l’equip d’orientació psicopedagògica és de gran importància.