Avís legal i protecció de dades

AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els fitxers adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, i poden contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No n’és permesa la comunicació, reproducció o distribució sense l’autorització expressa de NOU PATUFET, SCCL. Si vostè no n’és el destinatari final, si us plau elimini’l i informi’ns-en per aquesta via.

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), li informem que les dades personals i adreça de correu electrònic recollides del mateix interessat seran tractades sota la responsabilitat de NOU PATUFET, SCCL amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula. Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament i no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/ Bruniquer, 25 – 08012 Barcelona (Barcelona) o bé, enviant un missatge al correu electrònic a secretaria@noupatufet. coop. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a la seu electrònica www.aepd.es Dades de contacte del delegat de protecció de dades: central@ideaiuris.com.

ACTUALITZACIÓ DE DADES: En compliment del principi d’actualització de les dades, establert en l’article 5 de RGPD i l’article 4 de la LOPDGDD sol·licitem que ens comuniquin en la major brevetat possible qualsevol modificació o canvi en les mateixes a l’adreça de correu secretaria@noupatufet. coop.