Els Tallers

Els tallers de primària

L’alumnat de 3r a 6è de primària realitza part del contingut curricular mitjançant tallers. Aquests estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències.

Els tallers representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’ aprenentatge on els infants participen d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposa i comparteix d’alguna manera.

Es realitzen dues vegades a la setmana fent un total de 2h setmanals. La temporització dels tallers és aproximadament de 15 setmanes. Al llarg de dos cursos acadèmics tots els alumnes passem per tots els tallers.

Els diferents tallers proposats són: taller de robòtica, taller d’experimentació, taller de comunicació i taller artístic d’orquestra.

Taller de robòtica:
En el taller de robòtica l’alumnat s’inicia fent primers passos de programació mitjançant el joc. A partir d’aquí continuen amb màquines simples per entendre la importància del muntatge i el muntar màquines amb una finalitat i acaben utilitzant diferents aplicacions tant de tablet com de robots lego posant en pràctica allò que han après.

Taller d’experimentació:
En el taller d’experimentació l’alumnat apren a entendre el món que l’envolta i els processos naturals que hi actuen, tot apropant-se a la manera de treballar que proposa el mètode científic.

Taller de comunicació:
En el taller de comunicació l’alumnat es converteix en periodistes i doten de continguts el diari digital de l’escola interessant-se pel que passa en el món que els envolta.
Treballen l’expressió oral i escrita fent entrevistes, reportatges, passatemps, recomanacions de video-jocs, llibres, sèries…
S’ofereixen possibilitats de realitzar propostes comunicatives fent ús significatiu i funcional de la llengua.

Taller artístic d’orquestra de percussió:
El taller d’orquestra de percussió és un espai per fer música en grup, per gaudir de l’experiència de tocar diversos instruments de percussió i d’experimentar amb les seves possibilitats sonores desenvolupant la creativitat i la intel·ligència musical.