Els ambients

Els ambients de Primària

Els ambients de primària se centren en els cursos de 1r i 2n on els alumnes es barregen en grups heterogenis i circulen lliurement per diferents espais tant dins com fora de l’aula.

A partir de diferents propostes de joc i d’experimentació, construeixen el coneixement.

Entenem els ambients com espais preparats i estructurats on:
.- Es pot construir aprenentatge de manera espontània
.- Els alumnes són els protagonistes i aprenen i participen de manera activa
.- S’afavoreixen les relacions entre iguals permeten un el treball cooperatiu
.- Respecta el ritme individual
.- Faciliten i permeten aprenentatges significatius i funcionals

En els ambients l’alumne es qui decideix on vol anar i les activitats que vol fer; construeix els seu propi aprenentatge tot investigant, provant, assajant, modificant… apropant-se al mètode científic i exposa el resultat final. Els mestres són el que guien, organitzen, observen i fan de mediadors, permetent així l’aprenentatge a l’infant.

Cada ambient té el seu espai i material, aquest ha de ser divers i cal que es vagi canviant sovint per tal que els petits vagin trobant nous estímuls que els permetin aprendre. Els petits han de saber quin és el material que poden utilitzar i en acabar cal que l’ambient quedi recollit.

Els ambients que actualment s’estan realitzant són:
- Ambient hospital
- Ambient perruqueria
- Ambient construmat

Ambient perruqueria amb 2n de primària