Racons d’aprenentatge

racons-primaria-2000x600 (1)
El treball per racons a Ed. Primària, de 1r a 6è, és una proposta metodològica on es realitzen de manera simultània diferents activitats de l’àmbit de llengua catalana i l’àmbit matemàtic, relacionades amb la intel·ligència lingüística (traç, grafismes i motricitat fina) i lògica-matemàtica (raonament lògic-matemàtic, geometria, numeració) que es fa a partir d’Innovamat.

L’alumnat s’organitza en petits grups, en parella o individualment i van realitzant un a un, i de forma autònoma, cada racó proposat.
Tots els racons comencen a partir de la manipulació de materials o eines. Després, l’alumnat posa en pràctica allò treballat i rep retroalimentació abans de passar al següent.

El treball per racons permet consolidar i ampliar coneixements, afavorir l’autonomia i potenciar les interrelacions personals. L’alumnat, un cop més és el protagonista del seu aprenentatge i treballar per racons ens permet també dedicar una atenció més individualitzada cap als infants.

Aquestes activitats es duen a terme dins l’aula i permeten d’una manera flexible, lúdica i dinàmica, construir el coneixement respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

El treball per racons permet:
.- Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.
.- Potenciar l’ús dels diferents llenguatges.
.- Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització de l’infant.
.- Afavorir ritmes de treball i d’ordre. Potenciar les interrelacions.
.- Permetre un treball actiu, vivencial, sensorial i manipulatiu.

Racons Primària 20-21