Aprenentatge per projectes

aprenentatge-basat-en-projectes-2000x600 (1)

L’aprenentatge basat en projectes (ABP)  és una metodologia globalitzadora i interdisciplinària on l’alumnat és el centre dels aprenentatges i el protagonista durant tot el procés.

Es parteix dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat i s’incorporen reptes que propicien la investigació, l’autonomia, l’esperit crític, aprendre dels encerts-errors entre d’altres.

Treballar per projectes s’ha convertit en un enllaç entre alumnes, mestres, famílies i l’escola i el món que volem entendre. Com també un enllaç entre els sabers i els sentit personal que li dóna cadascú. Els projectes parteixen dels interessos i inquietuds de l’alumnat i permeten treballar les competències de manera globalitzadora.

Podem seguir una sèrie de passos per iniciar un Projecte de Treball:
1. Elecció del TEMA.
2. HIPÒTESI. Què sabem del tema? o bé, Què volem saber del tema?
3. Recerca d’INFORMACIÓ.
4. ACTIVITATS relacionades amb el tema i experimentacions.
5. A partir de l’ ORGANITZACIÓ i la CONVERSA. Tractament de la informació que va arribant a l’aula.
6. CONCLUSIONS. Es posen en comú els aprenentatges obtinguts.

Tots els projectes es veuran reflectits en un mapa conceptual que es penja a l’aula.
També hi ha el racó del projecte on hi ha els materials, llibres i objectes que es vagin portant.
En acabar hi ha un producte final que s’exposa i comparteix.

Alguns dels projectes del curs 2016-2017
- El Mar (1r primària)
- La màgia d’en Harry Potter (3r primària)
- Els Jocs Olímpics (4t primària)
- Llums. Càmera. Acció! (1r ESO)
- Nou Patufet ràdio (3r ESO)
- Els esports / Festa Major “Guarnim les escoles” (6è de primària)