Els racons

Els racons d’Educació Infantil

Dins el nostre projecte educatiu la franja de racons és un espai necessari dins el dia a dia dels nostres alumnes. Entenem els racons com l’estructura metodològica en què els alumnes en petits grups realitzen propostes de motricitat fina, lògico-matemàtica i lectoescriptura que els docents han preparat de manera curosa i tenint present els diferents ritmes d’aprenentatge.

En començar les sessions de racons, on hi ha dos docents es presenten les diferents propostes, es recorden els grupets de treballs i els infants es reparteixen per l’espai tenint present les diferents indicacions i canviant de proposta quan se’ls indica.

Els docents observen per detectar les necessitats i interessos i comprendre,entendre i respectar els processos dels infants.

El treball per racons, doncs, és una proposta metodològica que proposa delimitar, dins de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

A partir del treball per racons es pretén:

  • Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.
  • Potenciar l’ús dels diferents llenguatges.
  •  Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització del nen.
  • Afavorir ritmes de treball i d’ordre. Potenciar les interrelacions.
  • Permetre un treball actiu, vivencial, sensorial i manipulatiu.

Dins l`horari escolar es contemplen dues hores  de racons que els alumnes realitzen amb les tutores i el tutor i una mestra de suport.

Els racons són de llengua ( traç, grafisme, motricitat fina i lecto-escriptura) i matemàtics ( raonament lògic-matemàtic, geometria i numeració)

Una mica més de racons (enllaç al bloc de P3)

Racons de joc i de treball a P3 i P4