Els racons

Els racons d’Educació Infantil

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dins de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

A partir del treball per racons es pretén:

  • Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.
  • Potenciar l’ús dels diferents llenguatges.
  •  Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització del nen.
  • Afavorir ritmes de treball i d’ordre. Potenciar les interrelacions.
  • Permetre un treball actiu, vivencial, sensorial i manipulatiu.

Dins l`horari escolar es contemplen dues hores  de racons que els alumnes realitzen amb les tutores i el tutor i una mestra de suport.

Els racons són de llengua ( traç, grafisme, motricitat fina i lecto-escriptura) i matemàtics ( raonament lògic-matemàtic, geometria i numeració)

Una mica més de racons (enllaç al bloc de P3)

Racons de joc i de treball a P3 i P4