Els ambients

Els ambients d’Educació Infantil

Durant els ambients de lliure circulació els infants poden moure’s pels diferents espais i propostes escollint allò que més els agrada i els connecta als seus interessos.
Les estones d’ambients afavoreixen l’autoregulació en la gestió del temps, la relació amb altres infants i l’aprenentatge actiu. Son instants de joc i descobertes pels infants i d’observació i acompanyament per part dels docents.

Davant la situació excepcional d’aquest curs, els grups infantil no poden compartir aquests instants interetapa, però sí que tenen dins el seu horari les seves franges d’ambients, per tal de no perdre aquest espai de lliure circulació i ple d’aprenentatges.

Ambients 20-21 a P3, P4 i P5

Entenem els ambients com espais preparats i estructurats on:

 • Es pot construir aprenentatge de manera espontània
 • Els alumnes són els protagonistes hi aprenen i participen de manera activa
 • S’afavoreixen les relacions entre iguals permetent un  treball cooperatiu
 • Respecten el ritme individual
 • Faciliten i permeten aprenentatges significatius i funcionals

En els ambients l’alumne es qui decideix on vol anar i les activitats que vol fer ; construeix el seu propi aprenentatge tot investigant, provant, assajant, modificant… apropant-se al mètode científic i exposant el resultat final. Els mestres són els que guien, organitzen, observen i fan de mediadors, permetent així l’aprenentatge a l’infant.

Cada ambient té els seu espai i material i aquest ha de ser divers i cal que es vagi canviant sovint per tal que els petits vagin trobant nous estímuls que els permetin aprendre. Els petits han de saber quin material poden utilitzar i en acabar cal que l’ambient quedi recollit.

Els ambients que anem realitzant són:

 • Ambient artístic
 • Ambient Descartes
 • Ambient miniatures
 • Ambient del sorral
 • Ambient de jugar a fer-se gran
 • Ambient atrezzo
 • Ambient del mercat
 • Ambient de llum