Els ambients

Els ambients d’Educació Infantil

Entenem els ambients com espais preparats i estructurats on:

 • Es pot construir aprenentatge de manera espontània
 • Els alumnes són els protagonistes hi aprenen i participen de manera activa
 • S’afavoreixen les relacions entre iguals permetent un  treball cooperatiu
 • Respecten el ritme individual
 • Faciliten i permeten aprenentatges significatius i funcionals

En els ambients l’alumne es qui decideix on vol anar i les activitats que vol fer ; construeix el seu propi aprenentatge tot investigant, provant, assajant, modificant… apropant-se al mètode científic i exposant el resultat final. Els mestres són els que guien, organitzen, observen i fan de mediadors, permetent així l’aprenentatge a l’infant.

Cada ambient té els seu espai i material i aquest ha de ser divers i cal que es vagi canviant sovint per tal que els petits vagin trobant nous estímuls que els permetin aprendre. Els petits han de saber quin material poden utilitzar i en acabar cal que l’ambient quedi recollit.

El curs 2017-2018 els ambients que es van realitzar són:

 • Ambient artístic
 • Ambient Descartes
 • Ambient miniatures
 • Ambient del sorral
 • Ambient de jugar a fer-se gran
 • Ambient atrezzo
 • Ambient del mercat
 • Ambient de llum