Taller de comunicació

Els alumnes de 3r a 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO realitzen part del contingut curricular mitjançant tallers. Aquests estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències.

Els tallers representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’ aprenentatge on els infants participen d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposa i es comparteix.Es realitzen dues vegades a la setmana fent un total de 2h setmanals. La temporització dels tallers serà aproximadament de 15 setmanes. Al llarg de dos cursos acadèmics tots els alumnes passem per tots els tallers.

En el taller de comunicació els alumnes es converteixen en periodistes i doten de continguts el  diari digital de l’escola interessant-se pel que passa en el món que els envolta. Treballen l’expressió oral i escrita fent entrevistes, reportatges, passatemps, recomanacions de video-jocs, llibres, sèries…
S’ofereixen possibilitats de realitzar propostes comunicatives fent ús significatiu i funcional de la llengua.

El producte final de cada grup ha estat l’elaboració d’una revista digital, el “Diari en acció″ que podem veure en aquests enllaços:
Núm.1
Núm.2
Núm.3
Núm.4
Núm.5
Núm.6

Núm.7
Núm.8

diari-en-accio-num-8-nou-patufet