Taller de comunicació

taller-comunicacio (1)

L’alumnat de 3r a 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO realitzen part del contingut curricular mitjançant tallers. Aquests estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències.

Els tallers representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’ aprenentatge on els infants participen d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposa i es comparteix.Es realitzen dues vegades a la setmana fent un total de 2h setmanals. La temporització dels tallers serà aproximadament de 15 setmanes. Al llarg de dos cursos acadèmics tots els alumnes passem per tots els tallers.

Al taller de comunicació, l’alumnat realitza un projecte eTwinning amb algun altre centre educatiu europeu en llengua anglesa. Els objectius principals d’aquest taller són els de comunicar-se, col·laborar, compartir, promoure l’ús de les TIC i formar part d’una comunitat educativa internacional. L’anglès és la llengua vehicular d’aquest taller.
Un cop acabat aquest taller, es presenta el projecte realitzat, com a producte final, a la resta de grups.

En cursos anteriors, al taller de comunicació l’alumnat es convertia en periodistes i dotaven de continguts el  diari digital de l’escola interessant-se pel que passava en el món que els envoltava. Treballaven l’expressió oral i escrita fent entrevistes, reportatges, passatemps, recomanacions de video-jocs, llibres, sèries…

El producte final de cada grup havia estat l’elaboració d’una revista digital, el Diari en acció que podem veure en aquests enllaços:
Núm.1
Núm.2
Núm.3
Núm.4
Núm.5
Núm.6

Núm.7
Núm.8

diari-en-accio-num-8-nou-patufet