Els Tallers

tallers-eso-experimentacio-2000x600 (2)

Els tallers d’ESO

L’alumnat d’ESO realitza part del contingut curricular mitjançant tallers. Aquests estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències.
Es realitzen dues vegades a la setmana fent un total de dues hores setmanals. La temporització dels tallers és aproximadament d’un quadrimestre. Al llarg de dos cursos acadèmics tot l’alumnat de 1r i 2n passa per tots els tallers.

Els tallers representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nois i noies de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’aprenentatge on els joves participen d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposa i comparteix.

Els diferents tallers proposats són: taller de robòtica, taller d’experimentació, taller de comunicació i taller artístic d’orquestra.

- Taller de robòtica:
En el taller de robòtica l’alumnat s’inicia fent primers passos de programació. A partir d’aquí continuen amb màquines simples per entendre la importància del muntatge i el muntar màquines amb una finalitat i acaben utilitzant diferents aplicacions tant de tablet com de robots lego posant en pràctica allò que han après.

- Taller d’experimentació:
En el taller d’experimentació l’alumnat apren a entendre el món que els envolta i els processos naturals que hi actuen, tot apropant-se a la manera de treballar que proposa el mètode científic.

- Taller de comunicació:
En el taller de comunicació l’alumnat es converteix en periodistes i doten de continguts el diari digital de l’escola interessant-se pel que passa en el món que els envolta.
Treballen l’expressió oral i escrita fent entrevistes, reportatges, passatemps, recomanacions de video-jocs, llibres, sèries…
S’ofereixen possibilitats de realitzar propostes comunicatives fent ús significatiu i funcional de la llengua. Aquest curs es durà a terme el Programa eTwinning, que ens permet connectar i treballar conjuntament amb altres centres educatius i, per tant, incrementar l’ús i l’aprenentatge de l’Anglès.