Altres projectes i activitats

Altres projectes i activitats a ESO

- Amor, estima i passió pel territori
El projecte Amor, estima i passió pel territori, elaborat entre Nou Patufet i el Centre Excursionista de Catalunya iniciat el curs 18-19, ha confirmat que l’aprenentatge no ha de circumscriure’s a l’edifici-escola sinó que pot donar-se en contextos i entorns diversos.
Ens agrada pensar en activitats de descoberta del territori que no siguin només de lleure sinó que permetin connectar els infants amb el seu entorn proper però molt llunyà per alguns, mitjançant eines pròpies de l’educació que responguin als seus interessos i a les seves motivacions.
Hem après que l’educació física cal que surti del gimnàs, i que la contemplació no és l’única estratègia d’aprenentatge possible, sinó que la manera com s’ocupa i s’habita el territori és també font de saber. El fet que els itineraris del projecte siguin curriculars i formin part del pla docent amb una avaluació formativa tot i ocupar espais no lectius també, dóna més valor a les competències adquirides.
Creem les condicions necessàries per a que els infants s’adonin, per sí mateixos, que l’estima pel territori no és quelcom sentimental sinó que té a veure amb el coneixement profund dels llocs on dus a terme la teva activitat vital.
Pensem que si els infants i joves, coneixen i aprenen sobre el territori, l’estimaran i allò que estimes ho cuides i et dóna sentiment de pertinença.

- Escoles més sostenibles
Des d’Escoles més sostenibles es segueix treballant en el pla triennal iniciat anteriorment en que pretenem seguir reduint residus, implementar els horts urbans i incorporar el concepte de sosteniblilitat com un eix transversal. Es crea de nou una comissió d’alumnes que dinamitza les activititats i propostes.

- Fem salut
Seguirem participant en els programes que proposa l’Agència de Salut Pública de Barcelona:
Pase.BCN 1r d’ESO
Canvis 2n d’ESO
Sobre canyes i petes 3r d’ESO
Parlem-ne, no et tallis  4t d’ESO.
Es seguirà treballant també per promoure hàbits saludables com ara, rentar-se les dents després de dinar i les mans abans i després. Tanmateix, promourem altres hàbits que vénen assolits ja des de Primària com és l’esmorzar fruita els dijous.

- Teatre 4t d’ESO
Com cada any seguirem potenciant la creativitat i la riquesa d’expressió artística que proporciona elaborar i dur a terme un projecte dramàtic durant tot l’any, com tot el que aporta en el desenvolupament personal el fet de formar part d’un projecte col·lectiu d’aquesta magnitud. Els assajos, planificació i elaboració de vestuaris i escenografia es fa fora de l’horari lectiu.
Grease va ser l’obra escollida el curs 2015/2016

Hairspray és l’obra escollida el curs 2016/2017

Boscos endins l’obra escollida el curs 2018/2019

- Treballs de Síntesi
Malgrat que aquesta és una matèria curricular, nosaltres la tractem de forma que esdevenen en el temps veritables projectes interdisciplinaris. Des de 1r a 3r d’ESO es dedica una setmana sencera del curs en l’elaboració de llurs projectes. Els diferents centres d’interès per cada curs són: la Garrotxa, Madrid i Barcelona, per 1r, 2n i 3r, respectivament (per consultar continguts i objectius d’aquests Treballs de Síntesi, veure blogs dels diferents cursos).

- Certamen de lectura en veu alta
Ja fa anys que existeix aquests projecte a l’escola i s’estén des de 3r de Primària a 4t d’ESO.

- Projecte Padrins de lectura
Amb l’objectiu de promoure i fomentar l’hàbit de lectura entre els/les alumnes de primària, els cursos aparellats són:
5è de primària  i P5
6è de primària i 1r de primària
1r d’ESO i 2n de primària
3r d’ESO i 3r de primària
4t d’ESO i 4t de primària
S’apadrinen joves lectors tot utilitzant part del temps lectiu a la lectura.

- Excursions cap de setmana
Els alumnes que ho desitgin poden participar de sortides d’un dia durant el cap de setmana, acompanyats de personal docent del centre. Està prevista una per trimestre per un paratge natural del nostre país. La idea és conèixer el territori i fer convivència més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic.
Enllaç a les fotografies de l’excursió a La Mola (febrer 2017) i de La Rogaine (novembre 2016)

- Objectiu París (4t d’ESO)

- Brundibar  (òpera). Festival Grec Barcelona 2017