Entrada relaxada

El dia a les aules d’infantil comença amb el que anomenem l’entrada relaxada, concebuda com un moment molt important dins el dia a dia a l’Escola.

De les 9 a les 9.30 h els infants tenen a la seva disposició diferents propostes a realitzar mentre anem esperant que tot el grup vagi arribant. Es tracta d’una estona on es respecta la individualitat i ritme de cadascú, però al mateix temps s’afavoreix la relació entre iguals ja que s’estableixen converses espontànies entre els infants amb allò que han portat de casa o jugant amb el proposat.

Els progenitors que volen poden compartir amb els infants aquesta estona inicial permetent així que la separació no sigui brusca sinó que si infant i adult ho desitgen poden gaudir d’una estoneta més abans de l’inici del bon dia.

El moment de recollida es va anunciant i quan el material queda recollit, els infants van cap al racó de l’assemblea i allà amb el so de campaneta s’acaba el moment de l’entrada relaxada i ja sols s’inicia el bon dia.