Escola Cooperativa

Escola Km 0

Nou Patufet neix l’1 de setembre del 2015. És una escola cooperativa i familiar d’una sola línia, arrelada al barri de Gràcia. Imparteix els ensenyaments de Segon Cicle d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys), Educació Primària (de 6 a 12 anys) i Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys).

L’escola es vertebra en tres eixos importants i essencials que la caracteritzen fent-la única i especial

ESCOLA FAMILIAR I COOPERATIVA

Ser una escola familiar representa tenir vincles molt estrets entre les diferents persones de la comunitat educativa. Per això, en ser una escola d’una sola línia, aquest teixit de relacions esdevé una acció individualitzada amb cadascun dels membres que conformem aquesta comunitat. Ens permet promoure la realització d’activitats conjuntes. Ens facilita en definitiva, una veritable adaptació a les necessitats tant individuals com col·lectives.
Ser una escola cooperativa ens permet aportar els valors del cooperativisme a l’escola. El cooperativisme es basa en els valors de suport mutu, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat i promou l’honestedat i la vocació social. A més, és un model organitzatiu de futur donat que partint de l’autoocupació i l’autogestió ha de ser el motor del canvi social. Un canvi que s’ha d’empènyer de baix a dalt.

ESCOLA DE PROXIMITAT

Som una escola de proximitat humana i geogràfica. Ser una escola de proximitat humana vol dir promoure i afavorir la participació de les famílies en la vida del centre. Ser una escola de proximitat geogràfica vol dir fer-la present al barri per tal que arribi a ser un referent i participi activament amb el teixit associatiu de l’entorn. Al mateix temps crear xarxes i vincles per tal de consolidar un currículum de barri, entenent per currículum de barri el fet d’incorporar la realitat i necessitats de l’entorn en els aprenentatges, participant de les festes i tradicions i col·laborant amb les associacions i entitats. Som territori, som país, som ciutat perquè som barri.

ESCOLA HUMANISTA

La persona com a individu i com a component de la societat és la justificació del nostre treball com ensenyants. Aprenem del nostre alumnat i l’ajudem a aprendre adequant-nos al seu ritme i al moment, donant eines perquè sàpiguen transformar la informació en coneixement a fi de potenciar un aprenentatge significatiu i vivencial.
Consolidem valors essencials: Respecte, Solidaritat, Honestedat i Compromís. Acompanyem l’alumnat en el seu creixement emocional. Els valors de les Humanitats ens permeten el foment de l’esperit crític i el coneixement del nostre passat per entendre el present i construir el futur. L’escola construeix futur sustentant-se en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, el feminisme i l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible (ODS).