Imatge corporativa

Manual d’aplicació del logotip Nou Patufet (PDF)
El manual d’aplicació del logotip de Nou Patufet és el conjunt de normes que regulen la imatge representativa de l’escola Nou Patufet.
Així mateix és una eina indispensable a l’hora de produïr peces heterogènies que identifiquen a la institució, mantenint una coherència homogènia i estable.
El manual de normes d’identificació vol contribuir a l’aplicació coherent de totes les manifestacions corporatives, i tots els professionals que intervenen en qualsevol procés de comunicació de la institució l’han d’utilitzar com a guia.
En aquest document podreu trobar:
- Colors Corporatius:  Aquí podeu trobar els colors utilitzats, tant tintes planes (Pantones), com versió CMYK.
- Logotips: Posant a la vostra disposició la família de logotips institucionals en distints formats i disposicions per tal que en pugueu fer ús per a allò que necessiteu.

Descàrregues de logotips

Logotip Nou Patufet (positiu). Per aplicar sempre sobre fons clars
NouPatufet-positiu.png

Logotip Nou Patufet (negatiu). Per aplicar sobre fons fosc
NouPatufet-negatiu.png

Logotip Nou Patufet (blanc – una tinta). Per aplicar sobre fons amb color o foscos
NouPatufet-unatinta-blanc.png
NouPatufet-unatinta-blanc.pdf (arxiu de mostra)

Logotip Nou Patufet (vectorial)
NouPatufet-positiu-vector.ai