Educació emocional

El curs 2017-2018 l’Escola va entrar a formar part de les escoles pilot en aplicar el Programa d’Educació Emocional de l’Agència de Salut Pública elaborat per un grup de mestres d’educació infantil i altres professionals i assessors de diferents escoles entre les quals hi forma part Nou Patufet amb la mestra d’educació infantil Vanessa Roma.

Amb el citat programa es pretén promocionar la salut i la prevenció de conductes de risc mitjançant el desenvolupament de competències emocionals.

Es tracta d’un programa on tots els agents de l’Escola hi estan implicats i en són protagonistes actius.

El programa que va dirigit als infants de segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5) està estructurat en 3 blocs: aula, família i entorn i cada bloc organitzat en 6 unitats: pertinença, autoestima, amistat, reptes, justícia i assetjament i canvis, pèrdua i mort.
Cadascuna de les 6 unitats inclou 4 àrees temàtiques, dues centrades en el tema, una tercera amb la consciència emocional i una quarta amb la regulació emocional.
Les activitats permeten acollir i treballar diferents emocions.