EscolesCoop

slide-escolescoop-tria-escola-cooperativa-1

 

Escoles cooperatives: educant des de l’essència del model cooperatiu
● El model cooperatiu és el principal tret distintiu d’EscolesCoop, perquè ho determina tot: des de la seva forma d’autogestionar-se de manera participativa, transparent, ètica, igualitària, solidària i compromesa, fins a la seva innovadora aposta pedagògica, que incorpora en el seu ADN, i on l’alumnat és el centre.
● El cooperativisme és present en tots els aspectes de la vida escolar, sent un enfocament pedagògic que permet educar des de l’essència, pel fet de ser i organitzar-se com a centres educatius cooperatius.

Sobre EscolesCoop
La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, EscolesCoop, agrupa 40 escoles cooperatives, que apleguen 5.494 socis cooperativistes i 1.867 professionals que eduquen més de 16.630 alumnes.
Les cooperatives d’ensenyament associades responen a quatre tipologies diferenciades: cooperatives de treball associat (de mestres) com és el cas de Nou Patufet, cooperatives de consum (de famílies), cooperatives integrals (de famílies i mestres) i cooperatives de segon grau.

Les EscolesCoop representen un model d’escola laica, plural, solidària, activa, innovadora, inclusiva i participativa, arrelada al territori, que aprèn a participar i compartir de forma democràtica i que dona gran rellevància al treball en xarxa. Aquest model d’escola té com a eix comú ser cooperativa.

Els principis de l’escola cooperativa

Els centres d’ensenyament cooperatius des dels seus orígens sempre han fet aportacions per promoure la qualitat pedagògica a Catalunya. En els darrers temps, han succeït múltiples debats, iniciatives, que han fet aflorar la necessitat de renovació de les metodologies per garantir un ensenyament de qualitat. Les escoles cooperatives no hem defugit aquests debats, en els quals participem activament; al contrari, ens han refermat la nostra convicció: l’escola cooperativa de Catalunya és una part fonamental d’aquesta revolució educativa.

Perquè l’escola cooperativa la fan les persones que comparteixen un projecte en comú, l’ensenyament. Els cooperativistes són mares, pares, mestres i personal no docent, amb sentit crític que s’impliquen per millorar permanentment, no només tot allò vinculat amb els alumnes, sinó també tota la comunitat.

Ara és hora de donar un pas endavant i posar de manifest que els nostres principis constitutius, socials i educatius són bàsics per continuar contribuint i oferint un ensenyament de qualitat a Catalunya.

1. L’escola cooperativa té el compromís de fer realitat la missió de la cooperativa: educar joves i infants en els valors cooperatius. Mestres, personal no docent i famílies treballen amb corresponsabilitat per assolir els reptes del projecte educatiu.

2. L’escola cooperativa té com a objectiu dotar l’alumnat de les eines per construir un projecte de vida propi, perquè en el futur esdevinguin ciutadans i ciutadanes crítics, socialment responsables, democràtics i participatius.

3. L’escola cooperativa té vocació social. Treballa per construir una societat millor amb valors d’igualtat, equitat, honestedat, transparència, solidaritat, responsabilitat, integració i transformació social, tot oferint un servei públic-cooperatiu i una educació de qualitat.

4. L’escola cooperativa és una escola oberta a tothom, sense filtres, inclusiva, on la participació, la cooperació i la solidaritat formen part de la nostra identitat.

5. L’escola cooperativa és dinàmica i transformadora. La seva organització interna i flexible facilita l’adaptació i renovació constant en el marc d’una societat en canvi permanent.

6. L’escola cooperativa és innovadora. Entenem que innovar significa canviar les coses per fer-les millor. Les escoles coopertatives innoven en tots els àmbits i sempre pensant en les persones.

7. A l’escola cooperativa, la implicació en els projectes, la creativitat, l’ús de les tecnologies, l’emprenedoria i tots els valors del cooperativisme són mitjans per desenvolupar les millors pràctiques educatives, per fer créixer el coneixement i l’aprenentatge personalitzat de l’alumnat.

8. L’escola cooperativa treballa en xarxa. La proximitat amb les famílies, la vinculació amb el barri, el poble o ciutat són una realitat amb la vocació de construir una comunitat participativa.

9. A l’escola cooperativa, l’autogestió, l’autonomia i la independència són claus per mantenir la llibertat i garantir les fites i objectius que es marca la cooperativa tant en el model educatiu com en la gestió empresarial.

10. Tots aquests elements permeten que les escoles cooperatives siguin “una escola per a tothom, l’escola de cadascú

Descarregeu-vos el document informatiu “Descobreix l’escola cooperativa