Casal d’estiu 2021

Casal d’estiu 2021 al Nou Patufet
Del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost al 10 de setembre 2021.
Obert al barri, tant per a alumnes de l’escola com per a infants i joves d’altres centres.

Casal d’Estiu de lleure i Casal Jove destinat a infants i joves amb una única finalitat: Passar-ho bé
Dirigits i acompanyats per monitors i monitores i supervisats per un equip directiu titulat i amb experiència, vetllem no només per un adequat desenvolupament de les activitats -amb seguretat, ordre i dinamisme-, sinó per a fer de l’estiu una experiència divetida i única per a tots els participants.

Totes les activitats i tallers, jocs, les programacions i les sortides s’adaptaran a les diferents edats dels participants del Casal.
Cada grup realitzarà activitats adaptades a la seva edat, combinant activitats esportives, dinàmiques i jocs, i un mínim d’una sortida a la setmana.

Casal de lleure, adreçat a infants des de P3 a 6è primària (nascuts entre 2017 i 2009)
De dilluns a divendres de 9 a 17 h, amb opció d’acollida de 8 a 9.00 h.
El casal es realitza a l’escola Nou Patufet, al c/Bruniquer, 25 

Casal Jove NOU!  per a joves d’ESO on farem activitats conjuntes entre els petits grups de la ESO de cada casal de la FBC, activitats que s’adaptin a les seves edats i interessos.
De dilluns a divendres de 9 a 15 h, amb opció d’acollida de 8 a 9.00 h.
El casal es realitza a l’escola Nou Patufet, al c/Bruniquer, 25

El Casal d’estiu està promogut per Nou Patufet i organitzat per la Fundació Bàsquet Català, especialistes en activitats lúdiques, socials, educatives i esportives dins del món de la formació d’infants, joves i adults.

Segueix totes les novetats, fotografies i informacions del casal al Blog del casal d’estiu al Nou Patufet

Opcions d’horari Casal lleure (de P3 a 6è primària)
M – De 9 a 13h (matí)
MD – De 9 a 15h (matí + migdia + dinar)
MT – De 9 a 13h i 15 a 17h (matí + tarda)
MTD – De 9 a 17h (tot el dia amb dinar)
Servei d’Acollida de 8 a 9 h setmanal o puntual

Opcions d’horari Casal Jove (ESO)
M – De 9 a 14h (matí)
MD – De 9 a 15h (matí + migdia + dinar)
Servei d’Acollida de 8 a 9 h setmanal o puntual

Torns
Setmana 1: 28/06 al 02/07
Setmana 2: 05/07 al 09/07
Setmana 3: 12/07 al 16/07
Setmana 4: 19/07 al 23/07
Setmana 5: 26/07 al 30/07
Setmana 6: 30/08 al 03/09
Setmana 7: 06/09 al 10/09

Preus 2021 Casal lleure
M:     68,00 euros – De 9 a 13h (matí)
MD:   120,55 euros – De 9 a 15h (matí + migdia, dinar inclòs)
MT:   88,35 euros – De 9 a 13h i 15 a 17h (matí + tarda)
MTD: 137,50 euros – De 9 a 17h (tot el dia, dinar inclòs)
12 euros – Servei d’Acollida de 8 a 9 h setmanal
3 euros – Servei d’Acollida de 8 a 9 h puntual

Preus 2021 Casal Jove
M:     85,00 euros – De 9 a 14h (matí)
MD:   120,55 euros – De 9 a 15h (matí + migdia, dinar inclòs)
12 euros – Servei d’Acollida de 8 a 9 h setmanal
3 euros – Servei d’Acollida de 8 a 9 h puntual

Als participants de fora de l’escola se’ls aplicarà un 10% per despeses de gestió.

Descomptes casal 2021 
3 o més setmanes en règim MTD
3 setmanes: 390,00 euros
4 setmanes: 516,00 euros
5 setmanes: 642,00 euros
6 setmames: 767,50 euros

2n germà i resta de germans en MTD, a partir de 2 setmanes
2 setmanes: 261,00 euros
3 setmanes: 363,00 euros
4 setmanes: 484,00 euros
5 setmanes: 605,00 euros
6 setmames: 726,00 euros

Sortides
Dues sortides setmanals adaptades segons edat.
Es lliura uns samarreta del casal a cada participant que haurà de portar posada a cada sortida.
Degut a la situació actual, les sortides setmanals tal i com es feien en les darreres edicions podrien variar, però s’augmentarien les activitats exteriors arreu del barri com a l’edició 2020.
Activitats exteriors: Gincames, Curses d’orientació, Recerca del tresor
Sortides properes: Espais verds, places, parcs, jardins i punts d’interès
- Sortides setmana 1
- Sortides setmana 2
- Sortides setmana 3
- Sortides setmana 4
- Sortides setmana 5
- Sortides setmana 6
- Sortides setmana 7

Periòde inicial d’inscripció: del 26 d’abril al 14 de juny de 2021 (per a una bona previsió de places).
Inscripcions a partir del 15 de juny OBERTES! Mentre hi hagi places disponibles, s’accepten inscripcions tot i haver començat el casal.
Sol·licitud ajuts econòmics: A partir del 24 d’abril 2021 (dates a confirmar tan aviat es publiquin)  +info
Manual informatiu dels ajuts econòmics 2020 (català i castellano)
Vídeo tutorial: Com omplir la sol·licitud de beques 2020
Formulari sol·licitud ajut econòmic 2020
Codi activitat: 060220CAS03 (a confirmar 2021)

Inscripció i documentació a presentar a secretaria de Nou Patufet (c/Bruniquer, 25) o telemàticament al correu secretaria@noupatufet.coop, mentre duri el periòde preventiu per COVID-19
Full d’inscripció (pendent de publicació el de l’any 2021)
Fitxa de salut (pendent de publicació el de l’any 2021)
Formulari d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (pendent de publicació el de l’any 2021)
Formulari d’al·lergies i intoleràncies NO alimentàries (pendent de publicació el de l’any 2021)
Autoritzacions (marxar sol, administrar medicació, recollida per una persona diferent a pare/mare/tutor)
Document Declaració responsableSense aquest document degudament emplenat no es permetrà l’accés al Casal
Fotocòpia de la targeta sanitària
Document de confirmació sol·licitud beca, en cas d’haver-la sol·licitat
Fotocòpia carnet de vacunes al dia o, en cas de no estar vacunat/da, certificat mèdic oficial.
No s’acceptarà cap inscripció sense TOTA la documentació requerida

Avís important (abril 2020)
Davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 i mirant d’evitar desplaçaments de les persones i professionals que hi intervenen, l’Ajuntament de Barcelona ha donat un pas endavant facilitant que, tant les inscripcions al casal, com la sol·licitud d’ajuts econòmics i/o la sol·licitud de monitors/ores de suport a la inclusió es puguin realitzar des de casa.
A Nou Patufet ens adaptem a aquesta nova situació i ens sumem a la iniciativa de l’Ajuntament. Escolliu l’activitat, setmanes i horari i reserveu la vostra plaça fent la inscripció.
Aquesta inscripció, no comporta l’abonament de cap import fins que aparegui una directriu oficial que marqui quan i com es desenvoluparan el casal.
En el moment en que es confirmi la posada en marxa del casal, us enviarem un correu electrònic (a l’adreça que hàgiu indicat durant el procés d’inscripció) especificant el termini per fer efectiu el pagament de la/les setmanes reservades; en definitiva, per formalitzar la inscripció. En cas de no fer-ho en el període indicat, la reserva de plaça quedarà anul·lada.
Tingueu present que l’obtenció de plaça definitiva per l’activitat, podria veure’s afectada per les mesures de funcionament que se’ns marquin des de l’administració, per aquest tipus d’activitats.

Què cal portar
- Petit refrigeri i/o fruita per esmorzar (eviteu la pastisseria industrial)
- Gorra i crema de protecció solar (posada de casa i a la motxilla)
- Tovallola, banyador i xancletes (preferentment les que es poden lligar)
- Cantimplora amb aigua cada dia (millor que una ampolla d’aigua, perquè és reutilitzable)
- Roba i calçat esportiu còmodes, tancat per a les sortides
- Muda de recanvi (sobretot els petits)
- Per a les sortides: samarreta del Casal (es dóna el primer dia de Casal). Els més petits (P3, P4, P5 i 1r primària) també tindran una polsera identificativa.
- Medicació: especificar per escrit la dosi i horari i portar l’autorització signada
- Mascareta, pel moment d’entrada al Casal i per usar només en cas si, en algún moment, hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament.
*Tot el material és individual i en cap cas es pot compartir amb la resta de participants

Qüestions pràctiques i de funcionament
- Cal arribar havent esmorzat
- L’hora d’entrada al casal ve marcada pel protocol d’entrades i sortides 2020. De 8.45 a 9.00h (de P3 a 1r primària) i de 9.00 a 9.15 h (de 2n a 2n ESO). Tots els grups entren a c/Bruniquer.
- En cas que algun participant hagi d’entrar abans de l’hora d’entrada, pot sol·licitar el servei d’acollida puntual o setmanal
- Cal marcar bé la roba amb nom i cognom
- Cal avisar dels imprevistos, retards, malalts, etc
- No portar diners de butxaca
- No es permet l’ús del mòbil durant l’estada al Casal
- No s’accepten les inscripcions de dies puntuals
- Un cop iniciat el casal, no es fa cap devolució de l’import, només en cas de lesió o malaltia degudament justificada.
- Protocols d’entrada i sortida del Casal 2020
- Protocol genèric Estiu 2020 de la Fundació del Bàsquet Català. Aquest protocol ha estat elaborat seguint les pautes i directrius de les administracions públiques.
Informació pràctica i de funcionament 2020
Carta informativa funcionament Casal 2020
- Comunicat de la FBC. 17 de juliol 2020
- Carta informativa funcionament Casal setembre 2020

Pagament
50% en el moment de fer la inscripció i la resta, a partir del 21 juny, abans de l’inici del casal.
Aquesta inscripció, no comporta l’abonament de cap import fins que aparegui una directriu oficial que marqui quan i com es desenvoluparan el casal.
En el moment en que es confirmi la posada en marxa del casal, us enviarem un correu electrònic (a l’adreça que hàgiu indicat durant el procés d’inscripció) especificant el termini per fer efectiu el pagament de la/les setmanes reservades; en definitiva, per formalitzar la inscripció. En cas de no fer-ho en el període indicat, la reserva de plaça quedarà anul·lada.

Observacions
Descomptes en 3 o més setmanes en règim MTD.
Descompte al 2n germà i resta de germans en MTD.
Participants externs a Nou Patufet, se’ls aplicarà un 10% per despeses de gestió.
No s’aplicaran els descomptes en cas de voler ampliar setmanes un cop començat el Casal. El preu serà el mateix que el d’una setmana.
No s’admet la inscripció de dies puntuals.

Documents del Casal 2020 per descarregar i consultar 
Inscripció
Fitxa de salut
Formulari d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
Formulari d’al·lergies i intol·leràcies NO alimentàries
Autoritzacions (marxar sol, administrar medicació, recollida per una persona diferent a pare/mare/tutor)
- Document Declaració responsableSense aquest document degudament emplenat no es permetrà l’accés al Casal
- Protocols d’entrada i sortida del Casal
- Protocol genèric Estiu 2020 de la Fundació del Bàsquet Català. Aquest protocol ha estat elaborat seguint les pautes i directrius de les administracions públiques.
- Graella de símptomes
- Protocol confinament
Informació pràctica i de funcionament
Carta informativa funcionament Casal
Menú general casal juny i juliol
Sortides setmana 2
- Sortides setmana 3
- Sortides setmana 4
- Sortides setmana 5 SORTIDES ANUL·LADES
- Sortides setmana 6 SORTIDES ANUL·LADES
- Sortides setmana 7 i 8 SORTIDES ANUL·LADES

Més informació
A l’escola (c/ Bruniquer, 25) o al telèfon de l’escola  930 153 1 69 o per correu a secretaria@noupatufet.coop
Persones de contacte: Vanessa Roma i Carme Servitje

Informació beques del casal 2020Manual informatiu dels ajuts econòmics (català i castellano)
Vídeo tutorial: Com omplir la sol·licitud de beques
Formulari sol·licitud ajut econòmic
Reunió informativa funcionament del casal: Degut a la situació d’excepcionalitat en la que vivim, ara per ara no hem pogut assegurar cap reunió presencial amb les famílies. Amb l’objectiu de mantenir-vos informats/des de l’avanç de la nostra campanya d’estiu, mantenim la nostra web actualitzada amb tota la informació necessària.
Per qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al correu electrònic secretaria@noupatufet.coop

 

diptic-casal-estiu-2020-nou-patufet