Som transformació

slide-coneix-nou-patufet
#somterritori
Hem consolidat la convicció que infants i joves necessiten conèixer el territori on tenen lloc la major part de les seves vivències, i la de fer-ho de forma experiencial, in situ, sempre que sigui possible. La coneixença de l’entorn immediat atorga als infants i joves un context d’espai que haurà d’ajudar-los a conèixer-se a sí mateixos.

#mónsostenible
Per un sentit ètic i cívic de corresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures, és fonamental l’educació per a la sostenibilitat, entesa com un procés permanent i participatiu d’aprenentatge.

#ODS
Per a garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, sense deixar ningú enrere, prenem els ODS com a marc referencial per a la construcció d’un món sostenible.

#somfeminisme
Per una educació que posi la construcció de les identitats personals al centre, que transiti del binarisme home-dona a la diversitat de gènere i d’identitats tot fomentant l’apoderament femení, la construcció de noves masculinitats.

#somtransformació
Per tot això, ens proposem col·laborar a la formació de persones que vulguin i puguin transformar el món per a millorar-lo a partir d’una mirada crítica i amb un enfocament humanista i integrador.

Què vol dir ser una escola feminista?

  1. Permetre que cada persona es desenvolupi i configuri la pròpia identitat d’acord amb la seva personalitat, el que pensa i sent, de dins cap a enfora i no a l’inrevés.
  2. No fomentar els estereotips de cap tipus, però encara menys els que vagin associats al gènere.
  3. Lluitar contra el racisme i qualsevol altre tipus de discriminació (interseccionalitat).
  4. Facilitar que els nens i els nois entenguin el missatge feminista com a una millora per a la vida de totes les persones, també la seva, i no com un atac o una pèrdua de privilegis.
  5. Impregnar el dia a dia a les aules de la mirada feminista, incorporant la presència de les dones en tots els àmbits de treball i d’estudi i visibilitzant les fites aconseguides per dones al llarg de la història.
  6. Oferir models de dones que fan coses (per exemple, científiques, artistes, quants més àmbits millor) perquè les nenes de l’escola tinguin referents femenins

cartelljpg-somtransformacio-web